Kinh doanh dưới giá vốn, nhờ đâu Tổng Công ty Dược Việt Nam vẫn báo lãi quý 2 tăng hơn 30%?

29-07-2020 21:00:00+07:00
29/07/2020 21:00 1
  •  

Kinh doanh dưới giá vốn, nhờ đâu Tổng Công ty Dược Việt Nam vẫn báo lãi quý 2 tăng hơn 30%?

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) ghi nhận lãi ròng gần 51 tỷ đồng trong quý 2/2020, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của DVN. Đvt: Triệu đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DVN

Với tình hình tiêu thụ dược phẩm đi xuống trong quý 2/2020, DVN ghi nhận doanh thu thuần ở mức 9 tỷ đồng, giảm 49% so cùng kỳ và thấp hơn cả giá vốn (9.1 tỷ đồng).

Nguồn sống của DVN phần lớn dựa vào lãi tiền gửi ngân hàng và cổ tức được chia. Đáng chú ý, quý 2 này, DVN ghi nhận khoản chi phí tài chính chênh lệch giảm 26.5 tỷ đồng so với quý 2/2019. Cùng với việc giảm khoản chi phí bán hàng và quản lý đã dẫn tới kết quả tăng trưởng 32% lãi sau thuế trong quý 2/2020, đạt gần 51 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DVN có doanh thu thuần gần 15 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 46% và 43% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính lũy kế ghi nhận hơn 47 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 17 tỷ đồng, cổ tức được chia chiếm gần 30 tỷ đồng.

Thuyết minh doanh thu và chi phí tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của DVN
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DVN

Tới cuối tháng 6, DVN đang có tổng tài sản 2,612 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm. Công ty đang gửi có kỳ hạn số tiền hơn 426 tỷ đồng, giảm 14%. Về đầu tư tài chính dài hạn, lượng vốn DVN rót vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác tại ngày 30/06 đạt tổng cộng 1,974 tỷ đồng.

Thuyết minh khoản mục đầu tư tài chính dài hạn của DVN tại ngày 30/06/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DVN

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang