logo

KIS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty

01-07-2020 10:15:00+07:00
01/07/2020 10:15 0
  •  

KIS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 KIS BB hop HDQT_Sua doi dieu le.pdf
20200701_20200701 KIS NQ_HDQT_Sua doi dieu le.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang