Lãi ròng 6 tháng của Vinhomes tăng nhẹ so cùng kỳ

26-07-2020 12:37:48+07:00
26/07/2020 12:37 2
  •  

Lãi ròng 6 tháng của Vinhomes tăng nhẹ so cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa công bố, lãi ròng quý 2 giảm 49% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3,758 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản và lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm.

Trong riêng quý 2, doanh thu thuần của VHM giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, còn 16,377 tỷ đồng, trong đó, chiếm chủ yếu vẫn là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (95.3%) và doanh thu từ cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và các dịch vụ liên quan (2.67%).

Giá vốn hàng bán cũng giảm 15%, còn 9,923 tỷ đồng do giá vốn bất động sản đã chuyển nhượng (-15%) và giá vốn cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát thi công (-80%) giảm mạnh. Do đó, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 30%, chỉ còn 6,455 tỷ đồng. Dẫn đến biên lãi gộp cũng giảm mạnh từ 44% xuống còn 39%.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 1,007 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Vingroup giảm mạnh 88%, chỉ còn gần 205 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí tài chính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 701 tỷ đồng, trong đó hầu hết là chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu (tăng 38%). Chi phí bán hàng tăng mạnh 80%, trong đó chi phí hoa hồng môi giới và quảng cáo, tiếp thị gấp 2.4 lần cùng kỳ, chi phí nhân công tăng 40%.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 58% so với cùng kỳ, chỉ còn 261 tỷ đồng, chủ yếu là giảm chi phí quản lý khác giảm 73% (137 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 của VHM giảm lần lượt 50% và 55% so với cùng kỳ năm trước, còn 5,030 tỷ đồng và 3,801 tỷ đồng. Lãi ròng quý 2 giảm 49% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3,758 tỷ đồng. Theo giải trình của VHM, kết quả sụt giảm chủ yếu do lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản và lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm 2019.

VHM cho biết trên BCTC riêng, lợi nhuận lại tăng 57% so với cùng kỳ năm trước do quý 2/2020 phát sinh lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản lớn hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của VHM tăng 13% và 2%, ghi nhận 15,154 tỷ đồng và 11,455 tỷ đồng. Lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 10,602 tỷ đồng.

Năm 2020, VHM lên kế hoạch doanh thu 97,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31,000 tỷ đồng, như vậy sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của VHM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VHM

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của VHM ghi nhận 225,577 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13%, chủ yếu là phải thu từ chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng khoản đầu tư. Hàng tồn kho tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức 61,540 tỷ đồng, trong đó bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành giảm đến 61% (56,964 tỷ đồng), chi phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng cho các chủ đầu tư của dự án tăng 45% (2,675 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 6% so với đầu năm, ghi nhận 29,923 tỷ đồng, chủ yếu ở các dự án Vinhomes Long Beach Cần Giờ (12,470 tỷ đồng), dự án Khu độ thị Hóc Môn (4,098 tỷ đồng)…

Vốn chủ sở hữu của VHM đạt 76,153 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 48%, lên mức 38,567 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/06/2020 của VHM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VHM

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang