LDG báo lãi ròng quý 2 giảm 99% dù doanh thu gấp gần 10 lần

21-07-2020 11:02:21+07:00
21/07/2020 11:02 5
  •  

LDG báo lãi ròng quý 2 giảm 99% dù doanh thu gấp gần 10 lần

Lãi ròng quý 2 của CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) giảm tới 99% chủ yếu do doanh thu tài chính mất hút.

Tính riêng trong quý 2, LDG ghi nhận doanh thu thuần đạt 393 tỷ đồng, gấp 9.5 lần cùng kỳ năm trước. Lãi gộp theo đó gấp 8.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 95 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lãi gộp của Công ty lại giảm từ 27% xuống còn 24%, do giá vốn hàng bán gấp gần 10 lần quý 2/2019.

Doanh thu thuần tăng mạnh song lãi ròng quý 2 của LDG giảm đến 99%, chỉ còn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là vì doanh thu tài chính của Công ty chỉ đạt hơn 30 triệu đồng giảm mạnh so với kết quả 150 tỷ đồng cùng kỳ, đồng thời chi phí tài chính gấp 12 lần và chi phí bán hàng gấp 4.9 lần.

6 tháng đầu năm 2020, lãi ròng của Công ty giảm 99% so với nửa đầu năm trước, xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2020, LDG đặt mục tiêu 2,133 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.7 lần trong khi dự kiến đạt 601 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch này, LDG mới chỉ thực hiện được 22% chỉ tiêu doanh thu thuần và 0.4% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Điểm sáng được ghi nhận khi LDG đã có dòng tiền dương hơn 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dòng tiền âm hơn 651 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ Công ty có tiền thu từ hàng tồn kho tăng và các khoản phải trả giảm.

Tính đến ngày 30/06/2020, tài sản của LDG chỉ xấp xỉ hồi đầu năm, ở mức hơn 5,817 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25% và hàng tồn kho giảm 4%. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu là các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn gấp 3 lần hồi đầu năm.

Về nguồn vốn, Công ty có tỷ lệ nợ phải trả chiếm 47% nguồn vốn. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt hơn 1,076 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Phải trả ngắn hạn khác chiếm gần 656 tỷ đồng, và phải trả người bán ngắn hạn chiếm 346 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 16%.

Hiện cổ phiếu LDG đang được giao dịch ở mức 5,950 đồng/cp (phiên sáng 21/07), giảm gần 33% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang