LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

01-07-2020 14:39:00+07:00
01/07/2020 14:39 0
  •  

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - LIX - CBTT NQ HDQT LUA CHON DON VI KIEM TOAN DOC LAP 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang