logo

LIX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

07-07-2020 13:35:00+07:00
07/07/2020 13:35 0
  •  

LIX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200707_20200707 - LIX - CBTT KY KET HOP DONG KIEM TOAN VA SOAT XET NAM 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang