Lợi nhuận quý 2 của Vincom Retail giảm do hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19

28-07-2020 10:23:13+07:00
28/07/2020 10:23 0
  •  

Lợi nhuận quý 2 của Vincom Retail giảm do hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 

CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) ghi nhận lãi ròng quý 2/2020 giảm 46% so với cùng kỳ do doanh thu thuần và doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính tăng.

* Lãi ròng 6 tháng của Vinhomes tăng nhẹ so cùng kỳ

Theo VRE giải trình, doanh thu thuần quý 2 giảm 18% chủ yếu do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan giảm 352 tỷ đồng vì Công ty tiếp tục giải ngân gói 375 tỷ đồng hỗ trợ cho các khác hàng thuê chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp giảm tương ứng với doanh thu ghi nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 26% so với cùng kỳ do giảm thu nhập từ lãi cho vay và hoạt động đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 36% do Công ty giải ngân thêm khoản trái phiếu 1,050 tỷ đồng trong tháng 04/2020

Do đó, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng của VRE lần lượt giảm 43% và 46%, còn 446 tỷ đồng và hơn 343 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VRE ghi nhận hơn 1,065 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 835 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 32% và 33% so với nửa đầu năm trước.

Năm 2020, VRE đặt mục tiêu 9,900 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% chỉ tiêu doanh thu nhưng giảm 12% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch, VRE đã thực hiện 33% cả mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, VRE có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 2,454 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ do Công ty nhận được khoản người mua trả tiền trước tăng, ở mức gần 1,704 tỷ đồng.

Cuối quý 2, tổng tài sản của VRE tăng nhẹ 8% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền gấp gần 3 lần và các khoản phải thu ngắn hạn gấp 2.1 lần đầu kỳ.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 ở mức 10,972 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức 1,493 tỷ đồng, gấp 3.2 lần và dư nợ tài chính dài hạn tăng 37%, lên mức hơn 3,784 tỷ đồng.

Phiên sáng 28/07, cổ phiếu VRE đang được giao dịch ở mức 26,600 đồng/cp, giảm gần 22% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang