logo

Nam Tân Uyên sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

10-07-2020 08:45:58+07:00
10/07/2020 08:45 5
  •  

Nam Tân Uyên sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Ngày 09/07, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) công bố thông tin về việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2019 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 50%/mệnh giá. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận được 5,000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 14/08/2020. Cổ đông đăng ký danh sách cuối cùng vào ngày 31/07/2020.

Năm 2019, NTC đạt tổng doanh thu hơn 382 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 237 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch 26% và 82%. Đáng chú ý, tổng chi phí giảm 31% so kế hoạch là do dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 chưa thực hiện nên chưa phát sinh các khoản vay để thanh toán tiền thuê đất cho Nhà nước cũng như thực hiện các gói thầu xây dựng cơ bản.

NTC dự kiến dùng 160 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 100%/vốn điều lệ), trong đó Công ty đã tạm ứng 50%. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 hơn 132 tỷ đồng. Công ty lên phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ tối thiểu 80% vốn điều lệ (tương ứng 128 tỷ đồng).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của NTC 
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTC

Kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 25%

Năm 2020, NTC dự kiến diện tích cho thuê lại đất theo hợp đồng chính thức là 50 ha với giá cho thuê bình quân 90-95 USD/m2/THTLĐ đối với đất công nghiệp và 160-170 USD/m2/THTLĐ đối với đất dịch vụ. Với nhà xưởng xây sẵn, diện tích cho thuê dự kiến từ 1 ha, giá cho thuê vào mức 2.2-3.0 USD/m2/tháng.

Công ty ước tính tổng vốn xây dựng cơ bản năm nay ở mức 344 tỷ đồng. Trong đó, với dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3) gần 346 ha, Công ty thực hiện quyết toán các gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán các gói thầu (đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải phần còn lại), lề bộ hành, hệ thống chiếu sáng, và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án, phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu theo kế hoạch.

Khu nhà ở Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 19.7 ha đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. NTC bổ sung ngành nghề đầu tư, tiếp tục lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Về các chỉ tiêu tài chính, NTC đặt mục tiêu 2020 đem về 390 tỷ đồng tổng doanh thu - tăng 2%, 177 tỷ đồng lãi sau thuế - giảm 25% so với thực hiện năm 2019.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang