NDN W.E.T sẽ sáp nhập vào NDX bằng hoán đổi cổ phiếu

08-07-2020 08:28:56+07:00
08/07/2020 08:28 1
  •  

NDN W.E.T sẽ sáp nhập vào NDX bằng hoán đổi cổ phiếu

CTCP Công nghệ nước và Môi trường NDN (NDN W.E.T) sẽ được sáp nhập vào CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNXNDX) thông qua phương thức hoán đổi cổ phiếu.

Cụ thể, NDX sẽ phát hành riêng lẻ 3.9 triệu cp NDX để hoán đổi 3.9 triệu cp của NDN W.E.T do các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T nắm giữ theo tỷ lệ được các bên thống nhất. Tỷ lệ hóa đổi cổ phần là 1:1, tức 01 cổ phần NDN W.E.T đổi lấy 01 cp NDX.

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi từ quý 3 đến quý 4/2020.

Danh sách cổ đông được hưởng quyền để hoán đổi
Nguồn: Nghị quyết HĐQT NDX

Theo danh sách này, ông Bùi Lê Duy hiện là Tổng Giám đốc NDX và ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT của NDX cũng đồng thời là cổ đông của NDN W.E.T với số cổ phần nắm giữ lần lượt là 100,000 và 200,000 cp.

Đáng chú ý, với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 3.5 triệu đồng, CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) cũng chính là Công ty mẹ của NDN W.ET với tỷ lệ sở hữu là 77.8%. Trong đó, ông Lương Thanh Viên vừa là Chủ tịch HĐQT của NDN, vừa là thành viên HĐQT của NDX và  ông Bùi Lê Duy - Tổng Giám đốc NDX đồng thời cũng là thành viên HĐQT của NDN.

Theo BCTC kiểm toán năm 2019 của NDX, Công ty đang nắm giữ 13.33% vốn của NDN W.E.T với giá trị vốn góp là  6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của NDN W.E.T, mặc dù số liệu không được công bố, nhưng theo NDX, tại ngày 31/12/2019, NDN W.E.T đang có lãi lũy kế nên NDX không cần trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Sau khi phát hành riêng lẻ để hoán đổi, vốn điều lệ của NDX dự kiến tăng từ 60.88 tỷ đồng lên mức 99.88 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, NDN W.E.T sẽ chấm dứt tồn tại. Cổ đông NDN W.E.T sẽ chuyển thành cổ đông của NDX. Đồng thời NDN W.E.T sẽ có duy nhất một chủ sở hữu là NDX

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang