NSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay đổi Thành viên HĐQT

01-07-2020 10:16:00+07:00
01/07/2020 10:16 0
  •  

NSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay đổi Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay đổi Thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 NSI BBNQ_DHDCD_2020.pdf
20200701_20200701 NSI Công văn CB.30.6.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang