NTP: Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH KPMG

17-07-2020 16:24:00+07:00
17/07/2020 16:24 0
  •  

NTP: Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH KPMG

.

Tài liệu đính kèm:
1.NTP_2020.7.17_8385e97_20200717_Cong_bo_thong_tin_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_nam_2020.PDF

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang