NVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

30-07-2020 10:51:00+07:00
30/07/2020 10:51 0
  •  

NVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200730_20200730 - NVT - Bao cao quan tri 6T2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang