NVT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

01-07-2020 17:24:00+07:00
01/07/2020 17:24 0
  •  

NVT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - NVT - CBTT ky ket hop dong kiem toan 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang