OCB: Tăng chi phí dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm đạt 1,864 tỷ đồng

31-07-2020 15:44:38+07:00
31/07/2020 15:44 1
  •  

OCB: Tăng chi phí dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm đạt 1,864 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OTC: OCB) vừa công bố, lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 67% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,864 tỷ đồng và 1,491 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cuối tháng 6 là 1.93%.

Riêng quý 2, hầu hết hoạt động kinh doanh của OCB đều cho kết quả khả quan.

Thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ quý 2 tăng lần lượt 13% và 62% so cùng kỳ, đạt gần 1,122 tỷ đồng và hơn 183 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh cũng đem về khoản lãi tăng 15% và gấp 2.7 lần cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí hoạt động giảm 5% so cùng kỳ, chỉ còn ghi nhận hơn 530 tỷ đồng, và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng nhẹ 1%, lên gần 288 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của OCB trong quý 2 tăng 30% so cùng kỳ, đạt hơn 757 tỷ đồng và gần 606 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, mặc dù chi phí hoạt động tăng 31% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 49% so cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của OCB vẫn tăng 67% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,864 tỷ đồng và 1,491 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, OCB đã thực hiện được 42.36% so với con số 4,400 tỷ đồng kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của OCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của OCB

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của OCB đạt gần 124,398 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền, vàng gửi tại TCTD khác giảm 49% (7,331 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 70% (953 tỷ đồng). Cho vay khách hàng tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 77,315 tỷ đồng. Các khoản phải thu tăng 28% (2,155 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng tăng 9% so với đầu năm, lên hơn 75,264 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của OCB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của OCB

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của OCB tăng 14% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,491 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 21% và nợ nghi ngờ tăng 34%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng nhẹ từ 1.84% hồi đầu năm lên 1.93%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của OCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của OCB

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang