PET: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Hiền

13-07-2020 17:24:00+07:00
13/07/2020 17:24 0
  •  

PET: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Hiền

Phạm Thị Thu Hiền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200713_20200713 - PET - BCKQ GDCP nguoi co lien quan Pham Thi Thu Hien.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang