PGS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức 2019

23-07-2020 15:36:00+07:00
23/07/2020 15:36 0
  •  

PGS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.PGS_2020.7.23_dc8a9f6_Thong_bao_chot_ds_co_dong_de_lay_y_kien_bang_VB_va_chi_tra_co_tuc_2019_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang