PIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02-07-2020 09:18:00+07:00
02/07/2020 09:18 0
  •  

PIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: 182 Hoàng Diệu, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 31/07/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang