PSD: Hội đồng quản trị PSD lựa chọn PWC làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020

08-07-2020 15:38:00+07:00
08/07/2020 15:38 0
  •  

PSD: Hội đồng quản trị PSD lựa chọn PWC làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.PSD_2020.7.8_a8fb7b7_Tai_lieu_CBTT_06072020_signed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang