Safoco: Lợi nhuận quý 2 tăng 13% do sản lượng xuất khẩu tăng 88%

23-07-2020 10:14:01+07:00
23/07/2020 10:14 4
  •  

Safoco: Lợi nhuận quý 2 tăng 13% do sản lượng xuất khẩu tăng 88%

Quý 2 năm nay, CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNXSAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 13% so với cùng kỳ đạt 11 tỷ đồng.

Theo SAF giải trình, sản lượng bán xuất khẩu trong quý 2 tăng hơn 537 tấn, tỷ lệ tăng tương đương 88% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, Công ty có lượng nguyên liệu dự trữ ổn định trong sản xuất.

Doanh thu đạt được trong quý 2 tăng 5.3% so với cùng kỳ, đạt gần 263 tỷ đồng. Với giá vốn chiếm 226 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, Công ty có lãi gộp đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng 17%. Biên lãi gộp tăng từ 12% lên 14%.

Chi phí bán hàng tăng 18% và chi phí doanh nghiệp suýt soát cùng kỳ năm trước, lần lượt chiếm 18 tỷ đồng và gần 5 tỷ đồng.

Sau cùng, SAF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng trong quý 2, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, SAF thu được 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với nửa đầu năm trước.

Năm 2020, SAF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với năm 2019. Với kết quả nửa đầu năm, SAF đã thực hiện được 53% kế hoạch lợi nhuận 2020.

Trong kỳ, nhờ có tiền thu từ bán hàng tăng 12%, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SAF tăng từ 18 tỷ đồng lên gần 54 tỷ đồng, gấp 2.9 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SAF đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2.3 lần đầu năm, với gần 22 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 64%.

Nợ phải trả của Công ty tăng 25% so với đầu năm, lên mức 93 tỷ đồng, trong đó chủ yếu phát sinh tăng đến từ người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 93%, ở mức gần 6 tỷ đồng và phải trả người lao động gần 39 tỷ đồng, tăng 92%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang