SAV: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

01-07-2020 13:35:00+07:00
01/07/2020 13:35 0
  •  

SAV: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - SAV - Bao cao ket qua phat hanh CP tu NVCSH.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang