SAV: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

01-07-2020 13:34:00+07:00
01/07/2020 13:34 0
  •  

SAV: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo  thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - SAV - CBTT thay doi so luong CP co quyen bieu quyet dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang