SCS sắp trả cổ tức 50% bằng tiền

06-07-2020 09:22:41+07:00
06/07/2020 09:22 3
  •  

SCS sắp trả cổ tức 50% bằng tiền

HĐQT của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) vừa thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%. Ngày đăng ký cuối cùng vào 20/07/2020.

Như vậy mỗi cổ phiếu được nhận 5,000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 31/07/2020, cổ đông đăng ký cuối cùng vào 20/07/2020.

Điều này đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên 2020 diễn ra cuối tháng 6. Như vậy SCS dự kiến chi cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 80% (8,000 đồng/1 cp). Công ty đã thanh toán đợt 1 (30%) vào tháng 10/2019.

Cho năm 2020, SCS đặt mục tiêu doanh thu 660 tỷ đồng và lãi trước thuế 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 16% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 36%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của SCS
Nguồn: SCS

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang