logo

Số lượng nhà đầu tư đang hoạt động trên TTCK Việt Nam tính đến cuối tháng 6/2020?

30-07-2020 14:00:00+07:00
30/07/2020 14:00 4
 •  

Số lượng nhà đầu tư đang hoạt động trên TTCK Việt Nam tính đến cuối tháng 6/2020?

Nói đến thị trường chứng khoán (TTCK), không thể không thể kể đến lớp nhà đầu tư đang tham gia thị trường. Nếu không có họ, TTCK sẽ chỉ là cái vỏ không hồn...

Số lượng nhà đầu tư đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến cuối tháng 6/2020?

 • 2.54 triệu tài khoản
 • 2.45 triệu tài khoản
 • 4.25 triệu tài khoản
 • 4.52 triệu tài khoản

Trải qua 20 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thể hiện qua số lượng nhà đầu tư tham gia giao dịch ngày càng tăng, chất lượng nhà đầu tư ngày càng được nâng cao.
Tính đến cuối tháng 6/2020, có 2.54 triệu tài khoản hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, có 33,395 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và 14,395 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.

Sản phẩm chứng quyền có đảm bảo được giao dịch lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm nào?

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Ngày 28/6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức lễ khai trương phiên giao dịch sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đầu tiên tại Việt Nam.

Có bao nhiêu công ty vi phạm về báo cáo và công bố thông tin trong năm 2019?

 • 115
 • 98
 • 87
 • 63

Song hành với quá trình niêm yết, chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết đã có sự cải thiện đáng kể, thể hiện ở tính chuyên nghiệp, minh bạch và kịp thời của thông tin, các vi phạm về minh bạch thông tin mà cụ thể là vi phạm về báo cáo và công bố thông tin giảm rõ rệt.
Trong năm 2019, có 87 công ty vi phạm, trong đó có 64 vi phạm về báo cáo tài chính và 15 vi phạm về quản trị công ty và báo cáo thường niên.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang