SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ

31-07-2020 17:50:00+07:00
31/07/2020 17:50 0
  •  

SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - SSI - NQ HDQT vv thay doi Tong Giam Doc.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang