SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm và thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc

31-07-2020 16:05:00+07:00
31/07/2020 16:05 0
  •  

SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm và thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm và thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731_SSI_CBTT_Thay doi CEO.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang