STU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13-07-2020 15:25:00+07:00
13/07/2020 15:25 0
  •  

STU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trường đô thị Sơn Tây – Số 02 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/08/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang