SVI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

27-07-2020 10:40:00+07:00
27/07/2020 10:40 0
  •  

SVI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - SVI - BC QTCT 6 thang 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang