Tăng thu từ hoạt động phi tín dụng, lãi trước thuế nửa đầu năm MSB tăng 72%

31-07-2020 16:16:19+07:00
31/07/2020 16:16 0
  •  

Tăng thu từ hoạt động phi tín dụng, lãi trước thuế nửa đầu năm MSB tăng 72%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (OTC: MSB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 974 tỷ đồng, do hầu hết hoạt động đều cho kết quả khả quan.

Nửa đầu năm 2020, MSB ghi nhận 1,978 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và gần 326 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng lần lượt 68% và 73% so cùng kỳ.

Các hoạt động phi tín dụng cũng cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ như lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 2 lần), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 7.8 lần).

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 58% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 89%, ghi nhận hơn 488 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của MSB đạt 974 tỷ đồng và 774 tỷ đồng, tăng 72% và 66% so cùng kỳ.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, MSB đã thực hiện được 68% kế hoạch 1,439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Riêng quý 2, chi phí dự phòng rủi ro của MSB gấp 2.5 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 409 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt 39% và 35% so cùng kỳ, đạt 685 tỷ đồng và hơn 550 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của MSB

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của MSB đạt hơn 164,740 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 10%, ghi nhận gần 70,076 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu giảm 11% (9,971 tỷ đồng), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 70% (1,207 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 3%, ghi nhận 83,191 tỷ đồng, tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 14% (53,420 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của MSB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của MSB

So với đầu năm, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 tăng 20%, ghi nhận hơn 1,560 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 81% và nợ nghi ngờ tăng 45%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 2.04% đầu năm lên 2.23%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của MSB

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm hơn 5,813 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 1,512 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 51 tỷ đồng. Tổng thể, dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 5,830 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 1,461 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang