TCBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01-07-2020 09:03:00+07:00
01/07/2020 09:03 0
  •  

TCBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - TCBS - CBTT BB+NQ.DHDCD.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang