Thao túng giá cổ phiếu có thể bị xử phạt 3 tỷ đồng

20-07-2020 10:22:52+07:00
20/07/2020 10:22 0
  •  

Thao túng giá cổ phiếu có thể bị xử phạt 3 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố Dự thảo lần thứ hai về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền tối đa 1.5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Riêng đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu, cá nhân hoặc tổ chức sẽ bị phạt 2-3 tỷ đồng.

Cụ thể, các hành vi vi phạm là sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Một người hay một nhóm người thông đồng với nhau đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo.

Ngoài ra, một hành vi khác cho việc thao thúng giá cổ phiếu là liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường và đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán.

Các đối tượng thao túng cổ phiếu sẽ bị phạt tiền 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa. Đối với những ai đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng khi có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Tài liệu tham khảo:

Du_thao_2_NDXP_tiep_thu18072020_20200718103228.docx

Minh Hồng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang