logo

Thị giá BVB tăng 30% trong phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM

09-07-2020 16:25:59+07:00
09/07/2020 16:25 3
  •  

Thị giá BVB tăng 30% trong phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM

Ngày 09/07/2020, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán BVB.

Được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ ngày 09/07/2020, 317.1 triệu cổ phiếu BVB, với tổng giá trị 3,171 tỷ đồng sẽ được niêm yết trên thị trường UpCoM, giá tham chiếu trong phiên ở mức 10,700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, Ngân hàng Bản Việt (BVB) đã trở thành ngân hàng đầu tiên thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM trong năm 2020.

Giá cổ phiếu tăng 30% so với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên

Chốt phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM, thị giá BVB dừng ở mức 14,000 đồng/cp, tăng 30% so với mức giá tham chiếu 10,700 đồng/cp. Thị giá BVB đã có lúc tăng kịch trần đạt 14,783 đồng/cp ngay khi vừa mở phiên sáng. Khối lượng giao dịch trong ngày lên đến hơn 2.7 triệu cp.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu BVB trong phiên đầu tiên trên sàn UPCoM

Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3,552 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt được thành lập từ năm 1992, tiền thân là Ngân hàng Gia Định, BVB duy trì hoạt động từ 1 trụ sở chính và 2 phòng giao dịch, với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng đến năm 2005. Sau khi tăng vốn điều lệ lên bằng mức vốn pháp định vào năm 2011, trong suốt 7 năm 2011-2018, vốn điều lệ của BVB được giữ nguyên ở mức 3,000 tỷ đồng, 

Hồi tháng 10/2018, BVB đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn từ mức 3,000 tỷ đồng lên 3,500 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức chấp thuận này thấp hơn mức đề ra tại ĐHĐCĐ 2018 của Ngân hàng. Và năm 2018, mức vốn điều lệ của BVB được công bố là 3,171 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Năm 2020, BVB dự kiến phát hành 38 triệu cp phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 12% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BVB dự kiến tăng từ 3,171 tỷ đồng lên gần 3,552 tỷ đồng. Gần 381 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm này được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.

Quá trình tăng vốn điều lệ của BVB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Có một cổ đông lớn duy nhất 

Tính đến 18/02/2020, BVB có 866 cổ đông, gồm 13 cổ đông tổ chức và 853 cổ đông cá nhân. Đồng thời, cổ phần của Ngân hàng đều được cổ đông trong nước nắm giữ, không có cổ đông nước ngoài.

Theo bản cáo bạch, hiện tại, BVB chỉ có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn đang nắm giữ hơn 40.86 triệu cổ phiếu, tương ứng 12.89% vốn. Như vậy, hơn 87% cổ phần còn lại của BVB là do các cá nhân nắm giữ. Cổ đông sáng lập của BVB đã chuyển nhượng hết, không còn nắm giữ cổ phiếu.

Hiện tại, các cổ đông là TV HĐQT, BKS, Kế toán trưởng đang nắm giữ hơn 44.64 triệu cp, tương ứng 14.08%.

Ngân hàng hiện có một công ty con sở hữu trực tiếp là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản - NHTMCP Bản Việt (AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng năm 2020 

Sau khi củng cố tổ chức hoạt động, mở rộng mạng lưới và phải trích lập dự phòng cho các khoản nợ đã bán cho VAMC vào năm 2016, kết quả kinh doanh của BVB có xu hướng đi lên. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 36% so với năm 2018, đạt 158 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2020, tổng tài sản ngân hàng tăng 15%, tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 16% và 12%, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019, đạt 48 tỷ đồng.

Năm 2020, BVB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả năm 2019. BVB dự kiến đến cuối năm 2020, tổng tài sản đạt 60,000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 40,036 tỷ đồng, tăng 17%, đây cũng là mức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và huy động khách hàng đạt 43,500 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Kế hoạch và kết quả lợi nhuận trước thuế của BVB trong 5 năm trở lại đây. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Sạch nợ xấu tại VAMC

Thông tin trong Đại hội, đại diện Ngân hàng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, BVB đã sạch nợ xấu tại VAMC. 

Trước khi sạch nợ xấu tại VAMC, trong báo cáo thường niên hàng năm, BVB cập nhật tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng các năm từ 2015 - 2018 đều thấp hơn 2% kể từ thời điểm 4.1% vào năm 2013. Năm 2020, Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Tỷ lệ nợ xấu của BVB các năm gần đây. Đvt: %
Nguồn: Báo cáo thường niên của BVB

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang