Tiếp tục miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán thêm 10 tháng nữa

27-07-2020 20:17:38+07:00
27/07/2020 20:17 1
  •  

Tiếp tục miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán thêm 10 tháng nữa

Ngày 27/07/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70 quy định tiếp tục miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán đến ngày 30/06/2021 nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

* Chính thức miễn, giảm phí giao dịch chứng khoán

* CTCK xem xét giảm phí giao dịch

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính quyết định ban hành Thông tư 70 kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14 thêm 10 tháng nữa.

Cụ thể, Thông tư 14/2020 điều chỉnh, sửa đổi mức giá dịch vụ quy định áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo Thông tư số 127/2018/BTC.

Theo đó, giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Giảm giá (từ 10% - 50%) có 9 dịch vụ, trong đó:

+ Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán;

+ Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

+ Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang