logo

Trieu An Hospital đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng 4%

10-07-2020 14:21:10+07:00
10/07/2020 14:21 0
  •  

Trieu An Hospital đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng 4%

Năm 2020, CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (Trieu An Hospital, OTC: TrieuAn) đặt kế hoạch doanh thu khám chữa bệnh đạt 574 tỷ đồng, chỉ tăng 5% so với thực hiện năm 2019, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Qua đó, Trieu An Hospital đặt mục tiêu 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 51.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng 4% so với năm 2019. Cổ tức dự kiến là 8%, bằng với mức của năm 2019.

Bên cạnh đó, Trieu An Hospital dự kiến đầu tư mua sắm nâng cấp trang bị thêm các hạng mục như: Cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng thông tin toàn bệnh viện,…

Năm 2019, Trieu An Hospital đã trình cổ đông thông qua việc thực hiện kế hoạch vay đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế theo dự án kích cầu của UBND TPHCM với tổng giá trị đầu tư hơn 62 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay được ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất là 48.26 tỷ đồng, với thời gian được ngân sách hỗ trợ là 7 năm.

Ngoài ra, Trieu An Hospital cũng tiếp tục dùng nguồn thu của Bệnh viện để trả nợ vay cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) trước khi chi trả cổ tức cho cổ đông trong suốt thời gian vay vốn tại HFIC. Đồng thời, Bệnh viện sẽ tiếp tục góp vốn xây dựng vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9 để thực hiện dự án khu công nghiệp vật liệu Long Sơn với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2020, Trieu An Hospital ghi nhận doanh thu hơn 128 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 1/2019. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt hơn 20 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, cùng đi ngang so cùng kỳ. Nguyên nhân do giá vốn khám, chữa bệnh chiếm gần 99 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang