Tự doanh Chứng khoán BOS cắt lỗ hơn 92 tỷ đồng với ROS trong quý 2

23-07-2020 14:23:14+07:00
23/07/2020 14:23 16
  •  

Tự doanh Chứng khoán BOS cắt lỗ hơn 92 tỷ đồng với ROS trong quý 2 

Nửa đầu năm 2020, CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) chỉ báo lãi hơn 440 triệu đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước. 

Lãi quý 2 chưa đủ bù lỗ quý 1

Sau quý 1 thua lỗ, Chứng khoán BOS đã có quý 2 khởi sắc khi công bố lãi sau thuế đạt 38.48 tỷ đồng, gấp hơn 3.4 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 của Chứng khoán BOS
Nguồn: BCTC quý 2 của Chứng khoán BOS

Trong quý 2, doanh thu hoạt động của Công ty đạt hơn 32.5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán đóng góp gần nửa vào doanh thu hoạt động, đạt gần 15 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới của Công ty có phần sụt giảm khi chỉ đạt hơn 7.3 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Về phần chi phí hoạt động, chủ yếu nhờ chênh lệch giảm tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) âm hơn 102.4 tỷ đồng nên Công ty ghi chi phí hoạt động trong kỳ âm gần 11.4 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố trên mà Chứng khoán BOS báo lãi tăng mạnh trong kỳ. Tuy vậy, kết quả trong quý 2 của Công ty vẫn chưa đủ để bù đắp lại quý 1 thua lỗ trước đó. Lũy kế nửa đầu năm, Công ty chỉ lãi ròng hơn 440 triệu đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ.

Tự doanh cắt lỗ hơn 92 tỷ đồng với ROS

Mảng hoạt động tự doanh của Chứng khoán BOS báo lãi gần 15 tỷ đồng trong quý 2/2020, cùng kỳ lỗ hơn 8 tỷ đồng.

Kết quả này hầu hết đến từ việc Công ty ghi âm khoản chênh lệch giảm tài sản tài chính FVTPL tới hơn 102.4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2, BOS đã thực hiện cắt lỗ hơn 16.6 triệu cp ROS, giá bán bình quân 3,857 đồng/cp, chịu lỗ hơn 92 tỷ đồng với khoản đầu tư này.

Chi tiết lỗ bán chứng khoán trong quý 2 của BOS - Đvt: Tỷ đồng. Nguồn: BCTC quý 2/2020 của Chứng khoán BOS

Đến cuối quý 2, danh mục tài sản FVTPL của Công ty ghi nhận (theo giá trị hợp lý) ở mức hơn 340.6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Các cổ phiếu niêm yết chiếm giá trị hơn 16.5% danh mục gồm FLC, HAI, KLF, ROS, GAB

Phần lớn giá trị danh mục của Công ty nằm ở các mã chưa niêm yết như BAV (Bamboo Airways), FHH (FLCHomes). Riêng với BAV, BOS đang định giá khoản đầu tư của Công ty vào cổ phiếu này có giá trị 211.25 tỷ đồng, tăng 62.5% so với giá gốc.

Danh mục tài sản FVTPL của BOS - Đvt: Tỷ đồng. Nguồn: BCTC quý 2 của Chứng khoán BOS

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang