VC3: Phê duyệt về việc Công ty cổ phần xây dựng số 3 tham gia góp vốn Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Mê Kông

03-07-2020 15:53:00+07:00
03/07/2020 15:53 0
  •  

VC3: Phê duyệt về việc Công ty cổ phần xây dựng số 3 tham gia góp vốn Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Mê Kông

.

Tài liệu đính kèm:
1.VC3_2020.7.3_43ee08c_So_36_NQ_Phe_duyet_ve_viec_Cong_ty_co_phan_xay_dung_so_3_tham_gia_gop_von_Thanh_lap_Cong_ty_co_phan_dau_tu_va_phat_trien_Tan_Me_Kong_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang