VC3: Vay vốn Ngân hàng để thực hiện đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2

23-07-2020 10:18:00+07:00
23/07/2020 10:18 0
  •  

VC3: Vay vốn Ngân hàng để thực hiện đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2

.

Tài liệu đính kèm:
1.VC3_2020.7.23_98cf719_Nghi_quyet_HDQT_vv_Vay_von_de_thuc_hien_dau_tu_phat_trien_Du_an_Khu_do_thi_Bao_Ninh_2_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang