VFC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02-07-2020 10:04:00+07:00
02/07/2020 10:04 0
  •  

VFC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty.
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2020 – 10/08/2020
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang