Vi phạm điều lệ quỹ đầu tư, Quản lý quỹ Manulife Investment bị xử phạt

04-07-2020 09:51:26+07:00
04/07/2020 09:51 1
  •  

Vi phạm điều lệ quỹ đầu tư, Quản lý quỹ Manulife Investment bị xử phạt

Ngày 03/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với với Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Cụ thể, khi tiến hành lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife, Công ty không gửi dự thảo Quyết định của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife và các tài liệu giải trình dự thảo Quyết định bằng thư điện tử hoặc phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng nhà đầu tư. Qua đó, Công ty đã vi phạm điều lệ quỹ đầu tư và bị UBCKNN ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang