VIB: Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06-07-2020 16:23:00+07:00
06/07/2020 16:23 0
  •  

VIB: Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIB_2020.7.6_c17b7c9_NQ_HDQT_044.20.02_phe_duyet_phuong_an_tang_VDL_2020_SEAL.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang