VNR: Trần Phan Chí Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 8,000 CP

28-07-2020 16:37:00+07:00
28/07/2020 16:37 0
  •  

VNR: Trần Phan Chí Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 8,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phan Chí Tâm
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phan Việt Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,997 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/08/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang