Vocarimex báo lãi ròng quý 2 tăng 15% nhờ chi phí giảm

23-07-2020 19:00:00+07:00
23/07/2020 19:00 2
  •  

Vocarimex báo lãi ròng quý 2 tăng 15% nhờ chi phí giảm 

Doanh thu giảm nhưng nhờ chi phí giảm mạnh hơn, Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) vẫn báo lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt tăng 30% và 15% trong quý 2.

VOC giải trình, do sản lượng giảm làm cho doanh thu bán hàng quý 2 giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bình quân tồn kho quý 2 giảm 14% so với cùng kỳ nên tác động làm lãi gộp tăng 85%, đạt hơn 11 tỷ đồng. Biên lãi gộp của VOC tuy tăng từ 1% lên 2% nhưng vẫn ở mức thấp.

Lợi nhuận trước và sau thuế cổ đông Công ty mẹ lần lượt tăng 30% và 29% so với quý 2/2019 chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm và doanh thu tài chính từ cổ tức tăng 20%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VOC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 111 tỷ đồng, tăng 12% và lãi ròng đạt 110 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, VOC đặt kế hoạch 2,910 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% nhưng dư kiến lợi nhuận trước thuế đạt 243 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2019.

So với kế hoạch, VOC đã thực hiện 47% chỉ tiêu doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VOC giảm 64 tỷ đồng (63%), còn gần 38 tỷ đồng chủ yếu nguồn thu từ khoản phải thu giảm từ 293 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng.

Đến cuối quý 2, tổng tài sản của VOC tăng 4% so với đầu năm, trong đó chủ yếu tăng ở tiền và các khoản tương đương. Tuy nhiên, cần lưu ý khoản phải thu khách hàng của Công ty là phát sinh với các bên liên quan chỉ giảm nhẹ 6%, chiếm 316 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 ở mức gần 647 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm và chiếm 24% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm gần 555 tỷ đồng, tăng 42% và phải trả người bán ngắn hạn gấp 2.3 lần đầu năm, chiếm hơn 44 tỷ đồng.

So với đầu năm, thị giá cổ phiếu VOC đã tăng 76%, từ 9,686 đồng/cp (phiên 02/01) lên 17,000 đồng/cp (phiên 23/07)

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang