VTJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

29-07-2020 15:25:00+07:00
29/07/2020 15:25 0
  •  

VTJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Tài liệu đính kèm:
1.VTJ_2020.7.29_0a144c8_NGHI_QUYET_LAY_Y_KIEN.PDF
2.VTJ_2020.7.29_d56afde_BIEN_BAN_KIEM_PHIEU_LAY_Y_KIEN_CO_DONG_28072020.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang