VTL: Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,044,865 CP

08-07-2020 16:40:00+07:00
08/07/2020 16:40 0
  •  

VTL: Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,044,865 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,044,865 CP (tỷ lệ 20.65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,044,865 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu tài sản
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/08/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang