X18: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2019

06-07-2020 09:05:00+07:00
06/07/2020 09:05 0
  •  

X18: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.X18_2020.7.6_718f405_17011bn_20200702_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang