ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 21,616 tỷ đồng

05-08-2020 10:00:59+07:00
05/08/2020 10:00 4
  •  

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 21,616 tỷ đồng 

Ngày 31/07/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 5511/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) tăng vốn điều lệ từ 16,627 tỷ đồng lên gần 21,616 tỷ đồng.

Thống đốc NHNN chấp thuận cho ACB tăng vốn điều lệ từ 16,627 tỷ đồng lên gần 21,616 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ ACB thông qua.

ACB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

ACB chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định.

Trong suốt 6 năm từ 2011-2016, ACB giữ nguyên mức vốn điều lệ 9,377 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng vốn lên 10,273 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 89.6 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông. Sau đó, số vốn điều lệ được tăng liên tục hàng năm thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Quá trình tăng vốn điểu lệ của ACB. Đvt: Tỷ đồng

ACB dự kiến tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phần phổ thông cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Gần 1.7 triệu cp phổ thông sẽ được chia cổ tức năm 2019 từ 6,270 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập đầy đủ các quỹ của năm 2019. Việc tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý 4/2020.

Mục đích của đợt tăng vốn này nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng, đầu tư vào các dự án chiến lược 2019-2024…

Với số vốn điều lệ tăng thêm này, ACB lên kế hoạch kinh doanh 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 7,636 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11.75%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 kiểm soát dưới 2%. Chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu ACB đang được giao dịch quanh mức 24,200 đồng/cp (9h34p phiên sáng 05/08), tăng hơn 5% so với đầu năm, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 4 triệu cp/ngày. Trong năm 2020, ACB cũng dự định chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Diễn biến giá cổ phiếu ACB từ đầu năm đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang