Bac A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7,085 tỷ đồng

04-08-2020 17:13:05+07:00
04/08/2020 17:13 1
  •  

Bac A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7,085 tỷ đồng 

Ngày 03/08/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, UPCoM: BAB) tăng vốn điều lệ từ 6,500 tỷ đồng lên 7,085 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

Theo công văn chấp thuận tăng vốn điều lệ của NHNN, BAB phải thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và văn bản của NHNN sau khi tăng vốn.

BAB chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về dự thu lãi, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, BAB phải hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Kể từ sau khi nâng mức vốn điều lệ bằng vốn pháp định vào năm 2010, mãi 4 năm sau đó BAB mới tăng thêm được 700 tỷ đồng vào năm 2014. Vốn điều lệ sau đó được tăng "nhỏ giọt" đến cuối năm 2019 mới lên được mức 6,500 tỷ đồng thông qua phát hành 100 triệu cp để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Quá trình tăng vốn điều lệ của BAB. Đvt: Tỷ đồng

Theo tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, BAB sẽ tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế còn lại của Ngân hàng năm 2019, sau khi đã trích lập các quỹ.

Số vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến phân bổ sử dụng 30 tỷ đồng cho việc đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới, 10 tỷ đồng cho đầu tư khác và 545 tỷ đồng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng.

Với kế hoạch tăng vốn này, BAB đặt kế hoạch cho năm 2020 với lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ ROA và ROE được lần lượt dự kiến ở mức 0.5-0.6% và 6-6.8%.

Ngoài ra, trong năm 2020 này, Ngân hàng cũng dự định niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BAB trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu BAB chính thức giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 28/12/2017 với giá tham chiếu 20,000 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu này đã tăng 1.67% so với đầu năm, với khối lượng giao dịch khoảng 2,500 cp/ngày và hiện đang giao dịch quanh mức 18,300 đồng/cp (kết phiên 04/08/2020).

Diễn biến giá cổ phiếu BAB kể từ khi niêm yết
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang