CVPB2005: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2005

05-08-2020 17:51:00+07:00
05/08/2020 17:51 0
  •  

CVPB2005: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2005

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB01MBS20CE (mã CK: CVPB2005) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200805_20200805 - CVPB2005 - QD vv huy niem yet do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang