Dịch Covid-19 ảnh hưởng thị trường xuất khẩu chủ lực, May Nhà Bè báo lỗ ròng 14 tỷ đồng trong quý 2

01-08-2020 10:54:37+07:00
01/08/2020 10:54 0
  •  

Dịch Covid-19 ảnh hưởng thị trường xuất khẩu chủ lực, May Nhà Bè báo lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng trong quý 2

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) ghi nhận lỗ ròng quý 2 hơn 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 347 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, MNB ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 17% và 14% so với cùng kỳ, xuống còn 1,763 tỷ đồng và 1,462 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp giảm 28%, xuống còn 301 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng 18%, lên 23 tỷ đồng với gần 12 tỷ đồng đến từ lãi chênh lệch tỷ giá và 5.6 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia.

Các chi phí của MNB cũng đồng loạt giảm như chi phí bán hàng (giảm 16%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 27%). Trong đó, chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 67% chi phí bán hàng (87 tỷ đồng) và chi phí nhân viên quản lý chiếm 62% chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết thúc nửa đầu năm, MNB ghi nhận lỗ ròng gần 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 3.5 tỷ đồng.

Theo giải trình của MNB, từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và toàn thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu chủ lực của MNB và các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của MNB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của MNB

Tính riêng trong quý 2, toàn bộ các chỉ tiêu của MNB đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, MNB ghi nhận doanh thu thuần và lãi gộp lần lượt giảm 37% và 41% so với cùng kỳ, xuống còn 701 tỷ đồng và 127 tỷ đồng. Kết thúc quý 2, MNB ghi nhận lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 347 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, các khoản phải thu ngắn hạn của MNB giảm 28% so với đầu năm, xuống còn 690 tỷ đồng. Trong đó, MNB phải thu Lollytogs,Ltd. hơn 104 tỷ đồng (gấp đôi đầu năm) và BMB Clothing Group gần 41 tỷ đồng (giảm một nửa).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của MNB

Ngược lại, hàng tồn kho lại tăng 6%, lên mức 979 tỷ đồng với 33% là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (321 tỷ đồng) và 30% là nguyên liệu, vật liệu (292 tỷ đồng).

Nợ phải trả cũng ghi nhận giảm 7% so với đầu năm, xuống còn 2,656 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 51% tổng nợ phải trả. Tính đến thời điểm cuối tháng 6, MNB đang vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hơn 410 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hơn 476 tỷ đồng.  

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của MNB ghi nhận gần 3,067 tỷ đồng, giảm 6% so với con số đầu năm.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang