DRH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

04-08-2020 17:31:00+07:00
04/08/2020 17:31 0
  •  

DRH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Công ty Cổ phần DRH Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200804 - DRH - Thanh lap tieu ban KTNB truc thuoc HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang