E1VFVN30: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2020

11-08-2020 13:43:00+07:00
11/08/2020 13:43 0
  •  

E1VFVN30: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2020

Quỹ ETF VFMVN30 công bố Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2020 như sau:

 

Tài liệu đính kèm:
20200811_20200811 - E1VFVN30 - Bao cao tong ket HD QLQ ban nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang